St. Georgs gildene

Registrert: ons 29. sep 2004

Hvis du ikke ønsker å fortsette speidertiden som aktiv speiderleder, kan det lokale gildet være et alternativ.

St. Georgsgildene i Norge er en organisasjon for voksne kvinner og menn som sammen går inn for å fremme speideridealene, hjelpe andre og arbeide for fred og toleranse mellom mennesker. Aldersgrensen er 23 år og oppover. Det er voksne mennesker som såker sammen til felles hygge og nytte. Samtidig tar de på seg hjelpetjenester overfor vanskeligstilte i samfunnet og ståtter opp om den aktive speiderbevegelsen på stedet.

Gildemedlemmer forsåker å praktisere speideridealene i det daglige liv. De prøver å prege seg og sine omgivelser i trød med de idealene de kjenner fra speiderloven og speiderløftet.

Betegnelsen "gilde" stammer fra middelalderen og ble brukt om sammenslutninger til gjensidig hjelp og beskyttelse, dannet av mennesker med samme interesser.

I dag finnes det St. Gilder i over 30 land. De er samensluttet i den internasjonale organisasjonen IFOFSAG, International Fellowship of Former Scouts and Guides.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login