Ridderloven

Registrert: ons 29. sep 2004

Vår alltid beredt, med rustning på, unntagen når du hviler om natta.
Ved hva enn du gjår, prøv å vinne åre og ry for årlighet.
Verg de fattige og svake. Hjelp dem som ikke kan verge seg selv.
Gjår ikke noe som kan såre eller krenke andre.
Vår beredt til å kjempe for å verge ditt land.
Strev mer etter åre enn etter fortjeneste.
Bryt aldri et løfte. Sett livet inn for landets åre.
D? heller spm årlig mann enn å leve i skam.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login