Stiftelsen av verdensspeiderforbundene

Registrert: tir 28. sep 2004

Stiftelsen av verdensspeiderforbundene.

Like etter århundreskiftet reiste en mann ved navn Robert Stephenson Smyth Baden-Powell tilbake til sitt hjemland, England, etter å ha ledet britiske styrker under boerkrigen i Sår-Afrika
Etter han kom hjem ble han feiret som krigshelt for sin innsats, og han ble ofte invitert til tilstelninger og arrangementer for ungdom for å fortelle om sine opplevelser.
Gjennom denne kontakten fikk han ideen til å utvikle et program for ungdomsarbeid basert påtanken om å utvikle den enkeltes personlighet gjennom aktiviteter av praktisk, fysisk og intellektuell art.

For å prøve ut sine ideer i praksis samlet Baden-Powell i 1907 et 20 talls gutter til leir på Brownsea Island i England.
Han brukte sine erfaringer fra leiren til å skrive boken "Scouting for boys." Denne kom ut i stykkvis i hefter i 1908, og fårte til at de fårste speidertroppene for gutter ble stiftet.

Det viste seg raskt at det var interesse for å drive speiding også blandt jenter. Men datidens normer gjorde det umulig for jentene å bruke programmet som var laget for guttene.
Baden-Powell fikk i 1910 med seg sin såster Agnes og startet en egen organisasjon for jenter.

Speidingens ide spredte seg raskt til flere land. I Norge ble Norges speiderguttforbund stiftet i 1911. Norges KFUK-speidere kom med i 1920 og Norsk speiderpikeforbund i 1921.

Det ble etterhvert behov for å samordne speidingen i de ulike landene, og i 1918 tok Olave Baden-Powell, Robert Baden-Powells kone, initiativ til dannelsen av et internasjonalt rød for land med speiderjenter.
Dette var forløperen til Verdensforbundet for speiderjenter som ble stiftet i 1930, med Olave som verdenssjef. Forbundets fulle navn er: World Association of Girl Guides and Girl Scouts, forkortet WAGGGS.

I 1920 ble den fårste verdensspeiderleir for gutter holdt. Der bleBaden-Powll utropt til verdensspeidersjef av deltakerne. To år senere i 1922 ble verdensforbundet for speidergutter stiftet.
Forbundets fulle navn er: The World Organisation of the Scout Movement, forkortet WOSM.

Robert Baden-Powell døde i 1941. Olave Baden-Powell døde i 1977. Hun var verdenssjef for speiderjentene helt frem til sin dødsdag. De er begge gravlagt i den lille byen Nyeri i Kenya der de tilbrakte de siste årene av Lord Baden-Powells liv.
Etter hans eget ønske er deres gravsted vendt mot det mektige fjellet Mt.Kenya.

 

 

WAGGGS
Gul kløver på blå bunn er symbolet for jenter.

 

 

 

 

WOSM
Hvit lilje og tau på fiolett bakgrunn er guttenes merke.

 

et tre-delte speiderløftet; å tjene Gud, hjelpe andreog leve etter speiderloven.Pilen som peker oppover i midten av kløveret og liljen er kompassnølen som viser vei. de to stjernene symboliserer loven og løftet.
Kløverets stilk er kjårlighetens flamme som skal minne oss på kjårligheten til være medmennesker som alltid skalbrenne i være hjerter.
Det gylne trekløveret på en klar blå bakgrunn symboliserer solen som skinner på alle verdens barn.
Tauet rundt liljen og ringen rundt kløveret er symbolet på det verdensomspennende speoderfelleskapet.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login