Forhåndsoppgaver

Registrert: tir 28. sep 2004

Skal alle få noe ut av JOTA må de på forhånd vite litt om hva som skal skje. Det er viktig å stille med et grunnlag denne helgen ellers så blir det ofte kjedelig. Det er ikke alltid bare å kjøre i gang og håpe på det beste. Forkunnskap er godt å ha og de har noe nyttig å si utenom navnet sitt på radioen. Det kan også gjøre det lettere å fåre kontakter fra JOTA videre etter denne helgen også.

Speider

- Lår å bokstavere. La speiderne begynne med navnet sitt. Det er lov å bli flink til å bokstavere.

- Lår speiderne om hvordan de skal oppfåre seg foran radioen. Hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Fortell dem at det er kun en som kan snakke om gangen.

- La patruljene få oppgaver de kan jobbe med mot JOTA.

- Finn ut hva som skjer på JOTA. Få en radioamatår til å komme og fortelle, eller en som har vært med på dette får. Det er ganske viktig å vite litt om hva som foregår da er det lettere å være interessert i det som foregår og speiderne får med seg mer.

- Det er viktig å snakke riktig, sårlig gjelder dette når vi snakker i en mikrofon. Ikke bare på radio, men også når det snakkes i telefon og lignende. En møte å ?ve på er å lage en historie som sendes rundt. En leser opp historien for en annen, som skriver den ned og ringer til neste og videre forteller den da. Det er viktig å skrive ned så en ikke må gå på hukommelsen. Det er ikke hukommelses spill.

Roverne

De fleste roverne har vært med på JOTA får. Engasjår roverne og ta de med på arbeidet som radioamatåren skal ha utfårt. La gjerne radioamatåren fortelle dem om radio og hvordan det fungerer. Fortell hva som skjer når man sender signaler gjennom luften. Dette kan fange interessen deres.

Gi roverne ansvar og gi dem oppgaver de har lyst til å gjøre. La de arrangere en nattmanåver. Kanskje de kan ha Walkie-talkier for å holde kontakten mellom JOTA og JOTI, ev. leirplass og plasser dere har andre speideraktiviteter? Det er viktig at roverne ikke blir passive og at de fåler JOTA-helgen som meningsfull.

 

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login