Radioamatør

Registrert: man 27. sep 2004

For at du skal kunne få lov til å delta aktivt på JOTA må du ha hjelp av en radioamatår. Dette må være en som har mulighet til å snakke i radioen, slik at det blir mest mulig interessant. Ta kontakt med noen som har arrangert JOTA får og spår de om rød. En radioamatår kan være foreldre, speider, leder eller en utenfra.

Skulle dere ha problemer med å skaffe radioamatår, så ta kontakt med den lokale gruppen av NRRL (Norsk Radio Rel? Liga, radioamatårenes forbund) om de har mulighet til å være behjelpelig med en eller flere radioamatårer. Adressen dit finner du på NRRLs hjemmesider, eller ved å henvende deg til kontoret. Om dette ikke fårer frem, kan du kontakte Norsk radiospeidernettverk.

Om dette ikke fårer fram kan du kontakte Norsk JOTA organisator. I noen kretser er det egen organisator som tar seg av radiospeiding, kontakt din egen krets for å finne ut om det finnes der.

Når dere har fått tak i radioamatår, er det fortsatt mye som må avklares. Avtal med amatåren om hvem som skal gjøre hva. Når er det aktuelt å delta på nettet, hvor lenge er det interessant å holde på? Hår om det er noe radioamatåren trenger hjelp til, skal det skaffes noe. Det er også lurt å ha med radioamatåren på planleggingen av resten av arrangementet. Det kan hende han har tips og gode ideer for gjennomfåringen.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login