Temamøte

Registrert: søn 17. apr 2005

"Kampen mot det onde - for det gode"

Her fålger noen tips til hva dere kan ta opp på et slikt møte:

- Hva gjår St. Georg til forbilde for osså
- Hvordan kan vi ta opp kampen mot et onde - for det gode i vår hverdagå
 - hva er "det vonde" (i oss selv - i verden)
 - hva er "det gode" (i oss selv - i verden)
- Planlegg noe dere i enheten kan gjøre for å bekjempe noe ondt og kjempe for noe godt.
- Hender et at mennesker idag må lide for sin tro?
 - Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem?

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login