Ord fra Baden Powell

Registrert: søn 17. apr 2005
Hvis du virkelig vil nå målet du har satt deg, da når du det, samme hvilke hindringer som er i veien for deg. Neste gang du ser et bilde av St. Georg og dragen, betrakt det da godt. Tenk over det og behold det i sinnet som en inspirasjonskilde, som noe som kan minne deg om at der det er vilje er det veg. En stor mann har sagt: Når du har en plikt å utfåre, tenk da nøye over den. Vår viss på at du vet på en prikk hva som kreves av deg, eller hva du vil utrette. Legg så din plan. Ha gode grunner for dine planer. Fremfor alt, ha vilje, sterk og ukuelig vilje, av den sort som gjår dine planer til virkelighet og bringer deg seier. "Viljen er mennesket".
Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login