Frans av Asisis bønn

Registrert: søn 17. apr 2005

Herre, gjår meg til et redskap for din fred.
Hjelp meg å spre kjårlighet der hatet  hersker, tro der tvilen råder, håp hvor det er angst og nåd.
Hjelp meg å bringe forlatelse der urett er begått, å skape enighet, der det er strid, å spre lys der det er mårke, å bringe glede der sorgen tynger.
Mester, hjelp meg å såke
ikke så meget å bli trøstet som å trøste,
ikke så meget å bli forstått som å forstå,
ikke så meget å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får,
ved å tilgi at vi selv får tilgivelse,
ved å miste vært liv at vi finner det.
Det er ved å dæ at vi oppstår til evig liv.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login