Hilser med Venstre hånd

Registrert: ons 10. nov 2010

Over hele verden hilser speidere alltid med venstre hånd når vi sier goddag eller takker for noe.

Historien bak venstrehåndstrykket forteller om tillit, mot og respekt. "Bare de tapreste av de tapre hilser med venstre hånd."

Helt siden Lord Baden-Powell grunnla speiderbevegelsen, har speidere hilst med venstre hånd. Skikken er ifølge historien hentet fra Lord Baden Powells dager som speider i den engelske hæren i Afrika:
Da Baden Powell (bildet) gikk inn i ashantistammens hovedstad Kumasi, ble han møtt av de største ashantihøvdingene. Han hilste dem og rakte ut høyrehanda som tegn på vennskap. Ashantihøvdingen la da skjoldet han holdt i venstre hånd på bakken og og rakte fram venstrehånda for å hilse på Baden Powell.
Forklaringen Baden Powell fikk var at når høvdingen la ned skjoldet, sto han ubeskyttet og åpen for angrep, som tegn på respekt og tillit til mennesket han møtte.

- I mitt land hilser de tapreste av de tapre med venstre hånd, sa ashantihøvdingen.
Derfor hilser speidere med venstre hånd: Vi er de tapreste av de tapre.

Neste gang du hilser med speiderhilsen og rekker fram venstre hånd, så tenk på at begge er symboler på respekt, tillit og mot.

Kilde: Lord Rowallan, Chief Scout, British Commonwealth and Empire, 1948.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login