Lys for Speiderloven

Registrert: man 04. okt 2004

Dette er en fin sermoni i enheten. Den egner seg godt som opptrinn på foreldrefest e.l. 10 speidere får utdelt ett lys og  et kort med en av setningene fra 1-10 skrevet på. Det beste er hvis speiderne kan de utenat. Lederen eller speideren som har rollen som oppleser holder et tent lys. Speideren trer frem en om gangen og sier frem sin setning "lyset mitt vil jeg tenne....." og tenner sitt lys med flammen fra lederens lys. Lederen sier så frem den paragrefen i speiderloven som er omhandlet. Så kommer nestemann inn og tenner et lys for den neste paragrafen osv.

?1. Speider: Lyset mitt vil jeg tenne, for åpenhet mot Gud skal det brenne.

Leder: En speider er åpen for gud og hans ord.

?2. Speider: Lyset mitt vil jeg tenne, for ansvarligehet skal det brenne.

Leder: En speider kjenner ansvar for seg selv og andre

?3. Speider: For hjelpsomhet skal det brenne

Leder: en speider er hjelpsom og ansvarsfull.

?4. Speider: For vennskap skal det brenne.

Leder: En speider er en god venn.

?5. Speider: For årlighet skal det brenne.

Leder: En speider er årlig og pålitelig

?6. Speider: For naturen vår skal det brenne.

Leder: En speider kjenner naturen og vårner om den.

?7. Speider: For selvstendighet og omtanke skal det brenne.

Leder: En speider tenker og handler selvstendig og prøver og forstå andre.

?8. Speider: For pågangsmot skal det brenne.

Leder: En speider gjår sitt bestei motgang og vansker

?9. Speider: For nøysomhet skal det brenne.

Leder: En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

?10. Speider: Lyset mitt vil jeg tenne, for fred på jorda skal det brenne.

Leder: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login