I natt jag drømde

Registrert: søn 02. okt 2005

I natt jag drømde något som jag aldri drømt forut.
Jag drømde det var fred på jord, och alla krig var slut.

Jag drømde om en jettesal hvor statsmenn satt i rad
så skrev dom på et reversal och reiste seg och sa:

Det fins inga soldater mer, det fins inga gever,
och ingen kjenner lengre til det ordet militår.

På gatorna gikk folk omkring och drog from krog till krog
och drack varandra till och dansade og log.

:/:I natt jag drømde något som jag aldri drømt forut.
Jag drømde det var fred på jord, och alla krig var slut.  :/:

Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login